OpenSSL pe Debian 8 nu poate autentifica certificatele de la Akamai (GTE/Baltimore CyberTrust Global Root) (Administrarea sistemului, Debian, Openssl, Autoritate De Certificare)

Kornel a intrebat.

Pe Debian 8.4 (cu ca-certificates pachet), openssl nu pare să știe despre CA-urile necesare pentru a verifica conexiunile la Akamai semnate de „GTE CyberTrust” și „Baltimore CyberTrust”.

Cert-ul GTE CyberTrust a fost eliminat din Debian, dar cel de-al doilea este încă prezent în /etc/ssl/certs/Baltimore_CyberTrust_Root.pem.

$ curl https://us12.api.mailchimp.com
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Ce trebuie să configurez pentru a mă putea conecta în siguranță la aceste gazde la nivelul întregului sistem?

(adică nu doar prin suprascrierea CA-urilor pentru acea comandă curl, ci pentru ca aceasta să funcționeze în mod implicit pentru tot ceea ce folosește openssl).


Golire de la clientul openssl:

# openssl s_client -showcerts -connect us12.api.mailchimp.com:443
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = IE, O = Baltimore, OU = CyberTrust, CN = Baltimore CyberTrust Root
verify error_num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:0
---
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=GA/L=Atlanta/O=ROCKET SCIENCE GROUP/OU=Rocket Science Group/CN=*.api.mailchimp.com
  i:/C=NL/L=Amsterdam/O=Verizon Enterprise Solutions/OU=Cybertrust/CN=Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFiDCCBHCgAwIBAgIURuinjSOLVC8VmOwDrapM4UemZC4wDQYJKoZIhvcNAQEL
…
ThF6LGDwvnUlPM6iio2H+pgS50ji0zgr317n0w==
-----END CERTIFICATE-----
 1 s:/C=NL/L=Amsterdam/O=Verizon Enterprise Solutions/OU=Cybertrust/CN=Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2
  i:/C=IE/O=Baltimore/OU=CyberTrust/CN=Baltimore CyberTrust Root
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFHzCCBAegAwIBAgIEByekazANBgkqhkiG9w0BAQsFADBaMQswCQYDVQQGEwJJ
…
t8SjWfUWbF8+aVWAOfZ1UBQ+Mg==
-----END CERTIFICATE-----
 2 s:/C=IE/O=Baltimore/OU=CyberTrust/CN=Baltimore CyberTrust Root
  i:/C=US/O=GTE Corporation/OU=GTE CyberTrust Solutions, Inc./CN=GTE CyberTrust Global Root
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEFTCCA36gAwIBAgIEByeO7TANBgkqhkiG9w0BAQUFADB1MQswCQYDVQQGEwJV
…
pN19+kSElK7XCQQidg9kUTWpJA/5C9sy2sL+wbkqXHonE8qxSDpx0EM=
-----END CERTIFICATE-----
---
Server certificate
subject=/C=US/ST=GA/L=Atlanta/O=ROCKET SCIENCE GROUP/OU=Rocket Science Group/CN=*.api.mailchimp.com
issuer=/C=NL/L=Amsterdam/O=Verizon Enterprise Solutions/OU=Cybertrust/CN=Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 4444 bytes and written 415 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
  Protocol : TLSv1.2
  Cipher  : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  Session-ID: CF5113EEB4AB191102C390311AAB919079CEDADD0E752BA60912317744FA12D4
  Session-ID-ctx:
  Master-Key: 89CE1A43C195D0175818D739E20E7484132F971C642BBB5AC11D0685E8494658BB8D574BCFBFFC26486EFF10DCE4E258
  Key-Arg  : None
  PSK identity: None
  PSK identity hint: None
  SRP username: None
  TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
  TLS session ticket:
  0000 - 61 b6 3d 3e 95 8a de 3c-18 e9 c0 47 3b 0a 53 ea  a.=>...<...G;.S.
  0010 - a5 8c fb dc 66 6c 87 b1-2e 2b ca 93 20 2f 1e 77  ....fl...+.. /.w
  0020 - 81 e9 1c 45 ca d2 dd 8e-2d cb aa 86 00 c7 26 4a  ...E....-.....&J
  0030 - 2d 77 af 24 2f ea 33 64-f2 92 c0 da c1 49 72 47  -w.$/.3d.....IrG
  0040 - 44 b3 fe 4c 74 4d e7 7b-61 69 4e 16 69 5c 11 d1  D..LtM.{aiN.i..
  0050 - a0 7c eb a3 04 71 8e 54-b8 00 7b e0 92 61 7c e1  .|...q.T..{..a|.
  0060 - 28 ee 73 f3 ac 04 54 5c-60 d0 95 fe 4a 79 fc 39  (.s...T`...Jy.9
  0070 - 58 bd e9 3a 10 7f 18 58-50 9f 13 1b 56 20 70 91  X..:...XP...V p.
  0080 - 68 fa 3e 21 52 e4 5c 4f-03 8f 15 ec 7f be b0 ad  h.>!R.O........
  0090 - 3c fe 35 2d 32 ef 9f dd-cd 06 8e 8a a7 8f af 59  <.5-2..........Y

  Start Time: 1461151140
  Timeout  : 300 (sec)
  Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate)

Comentarii

 • Întrebare conexă: 2014-10-03, Nu se poate verifica certificatul CA decât dacă se utilizează CApath sau CAfile –  > Por StackzOfZtuff.
1 răspunsuri
Kornel

Am descoperit că acest lucru este cauzat de o combinație pe două lucruri:

 • un certificat slab GTE CyberTrust a fost eliminat din ca-certificate.

 • Debian este livrat cu vechiul openssl 1.0.1, care are o validare a certificatelor cu erori și nu poate gestiona corect semnarea încrucișată.

Instalarea openssl 1.0.2 din unstable rezolvă problema.

Comentarii

 • Se pare că vă lipsește în continuare un intermediar –  > Por Sum1sAdmin.
 • Nu a fost nevoie să adaug intermediari. Trecerea la openssl 1.0.2 a fost suficientă pentru a face să funcționeze: bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=812488 –  > Por Kornel.