Adăugarea a două linii orizontale la un grafic loglinear în mathematica folosind comanda Epilog (Programare, Wolfram Mathematica)

J. Batista a intrebat.

În ceea ce privește un grafic loglinear în Mathematica, cum pot fi adăugate două linii orizontale folosind comanda Epilog?Vă mulțumesc.

1 răspunsuri
Chris Degnen
LogLinearPlot[Tanh[x], {x, 0.1, 100},
 PlotRange -> {{0.1, 100}, {0, 1}},
 Epilog -> {
   Line[{{0, 0.6}, {100, 0.6}}],
   Line[{{0, 0.4}, {100, 0.4}}]}]

Liniile adăugate încep la x = 1 deoarece e^0 = 1.