Avertizare: nu există o variabilă de clasă LanRouter::debug_ (Programare, Rețea, Ns2)

Naman Sood a intrebat.

Am încercat să execut un cod de topologie de autobuz folosind LAN, dar continui să primesc o eroare

avertizare: nu există o variabilă de clasă LanRouter::debug_

consultați tcl-object.tcl în tclcl pentru informații despre acest avertisment.”

Am încercat să modific puțin codul și să includ și linia

LanRouter set debug_ 0

Acea linie face doar ca codul să nu ruleze deloc în linux, pur și simplu nu face nimic. Ce pot să fac pentru a rezolva această problemă ?


set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf


proc finish {} {
  global ns nf
  $ns flush-trace
  close $nf
  #Executenam on the trace file
  exec nam out.nam &
  exit 0
}

set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set n3 [$ns node]
set n4 [$ns node]

set lan0 [$ns newLan "$n0 $n1 $n2 $n3 $n4" 0.5Mb 40ms LL Queue/DropTail MAC/Csma/Cd Channel]

set tcp0 [new Agent/TCP]
$tcp0 set class_ 1
$ns attach-agent $n1 $tcp0
set sink0 [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n3 $sink0
$ns connect $tcp0 $sink0

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 set packetSize_ 500
$cbr0 set interval_ 0.01
$cbr0 attach-agent $tcp0

$ns at 0.5 "$cbr0 start"
$ns at 4.5 "$cbr0 stop"


$ns at 5.0 "finish"

$ns run

1 răspunsuri
Knud Larsen

În primul rând : Un avertisment nu este o eroare. Un avertisment este un text informativ.

Setarea LanRouter set debug_ 0 ar trebui să fie, de exemplu, la „linia 1” …..

# http://forum.shiburaj.com/viewtopic.php?f=9&t=11&sid=0490c83d0f777154e467deef7ec3fb74
# New file name : Bus-topo-1.tcl
#**************************************************#
# Aim : To monitor traffic for Bus topology using NS2
#**************************************************#
#LanRouter set debug_ 1
LanRouter set debug_ 0  

#Create a simulator object
set ns [new Simulator]

#Open the nam trace file
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf

Legătură, Bus-topo-1.tcl https://www.dropbox.com/s/ymkrtrudd1q9wiy/Bus-topo-1.tcl?dl=0

Toate simulările ~3500 ns2 https://drive.google.com/drive/folders/0B7S255p3kFXNSmRYb2lGcDRUdWs?usp=sharing

Tags:,