Comparator.comparing(…) a unui câmp imbricate (Programare, Java, Lambda, Java 8, Comparator)

Geoffrey De Smet a intrebat.

Să presupunem că am un model de domeniu ca acesta:

class Lecture {
   Course course;
   ... // getters
}

class Course {
   Teacher teacher;
   int studentSize;
   ... // getters
}

class Teacher {
   int age;
   ... // getters
}

Acum pot crea un comparator de profesori astfel::

  return Comparator
      .comparing(Teacher::getAge);

Dar cum pot compara Lecture’s pe câmpuri imbricate, ca acesta?

  return Comparator
      .comparing(Lecture::getCourse::getTeacher:getAge) 
      .thenComparing(Lecture::getCourse::getStudentSize);

Nu pot adăuga o metodă Lecture.getTeacherAge() pe model.

Comentarii

 • De ce nu folosiți un lambda? –  > Por njzk2.
 • Ah… acel moment în care îmi dau seama că am pus o întrebare stupidă 🙂 (Nu că ar exista întrebări stupide.) – –  > Por Geoffrey De Smet.
3 răspunsuri
Eran

Nu poți anina referințe de metode. În schimb, puteți folosi expresii lambda:

return Comparator
    .comparing(l->l.getCourse().getTeacher().getAge(), Comparator.reverseOrder()) 
    .thenComparing(l->l.getCourse().getStudentSize());

Fără a fi nevoie de ordinea inversă, este chiar mai puțin verbos:

return Comparator
    .comparing(l->l.getCourse().getTeacher().getAge()) 
    .thenComparing(l->l.getCourse().getStudentSize());

Notă: în unele cazuri, trebuie să indicați în mod explicit tipurile generice. De exemplu, codul de mai jos nu va funcționa dacă nu se specifică <FlightAssignment, LocalDateTime> înainte de comparing(...) în Java 8.

flightAssignmentList.sort(Comparator
    .<FlightAssignment, LocalDateTime>comparing(a -> a.getFlight().getDepartureUTCDateTime())
    .thenComparing(a -> a.getFlight().getArrivalUTCDateTime())
    .thenComparing(FlightAssignment::getId));

Versiunile mai noi ale Java au o mai bună detectare automată a tipurilor și s-ar putea să nu fie nevoie de acest lucru.

Nazarii Bardiuk

Din păcate, nu există o sintaxă frumoasă în java pentru asta.

Dacă doriți să reutilizați părți ale comparatorului, pot vedea 2 moduri:

 • prin compunerea comparatorilor

  return comparing(Lecture::getCourse, comparing(Course::getTeacher, comparing(Teacher::getAge)))
      .thenComparing(Lecture::getCourse, comparing(Course::getStudentSize));
  
  // or with separate comparators
  Comparator<Teacher> byAge = comparing(Teacher::getAge);
  Comparator<Course> byTeacherAge = comparing(Course::getTeacher, byAge);
  Comparator<Course> byStudentsSize = comparing(Course::getStudentSize);
  return comparing(Lecture::getCourse, byTeacherAge).thenComparing(Lecture::getCourse, byStudentsSize);
  
 • prin compunerea funcțiilor getter

  Function<Lecture, Course> getCourse = Lecture::getCourse;      
  return comparing(getCourse.andThen(Course::getTeacher).andThen(Teacher::getAge))
      .thenComparing(getCourse.andThen(Course::getStudentSize));
  
  // or with separate getters
  Function<Lecture, Course> getCourse = Lecture::getCourse;
  Function<Lecture, Integer> teacherAge = getCourse.andThen(Course::getTeacher).andThen(Teacher::getAge);
  Function<Lecture, Integer> studentSize = getCourse.andThen(Course::getStudentSize);
  return comparing(teacherAge).thenComparing(studentSize);
  

Manish Garg
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.function.Function;

 class Person {
   String name ;
   PersonalDetail pDetail;
  public Person(String name, PersonalDetail pDetail) {
    super();
    this.name = name;
    this.pDetail = pDetail;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public PersonalDetail getpDetail() {
    return pDetail;
  }
  public void setpDetail(PersonalDetail pDetail) {
    this.pDetail = pDetail;
  }
 }

 class PersonalDetail{
   BirthDate birthDate;

  public BirthDate getBirthDate() {
    return birthDate;
  }

  public void setBirthDate(BirthDate birthDate) {
    this.birthDate = birthDate;
  }

  public PersonalDetail(BirthDate birthDate) {
    super();
    this.birthDate = birthDate;
  }


 }

  class BirthDate {
    public String getBirthdate() {
      return birthdate;
    }

    public void setBirthdate(String birthdate) {
      this.birthdate = birthdate;
    }

  String birthdate;

    public BirthDate(String birthdate) {
      super();

      this.birthdate = birthdate;
    } 
 }

 public class Test1 {
    public static void main(String[] args) {
      BirthDate b1 = new BirthDate("2019-08-08");
      BirthDate b2 = new BirthDate("2025-09-09");
      BirthDate b3 = new BirthDate("2025-09-08");
      BirthDate b4 = new BirthDate("2024-09-08");

      PersonalDetail pd1 = new PersonalDetail(b1);
      PersonalDetail pd2 = new PersonalDetail(b2);
      PersonalDetail pd3 = new PersonalDetail(b3);
      PersonalDetail pd4 = new PersonalDetail(b4);

      Person p1 = new Person("P1",pd1);
      Person p2 = new Person("P2",pd2);
      Person p3 = new Person("P3",pd3);
      Person p4 = new Person("P4",pd4);

      List<Person> persons = new ArrayList();
      persons.add(p1);
      persons.add(p2);
      persons.add(p3);
      persons.add(p4);

      Function<Person, PersonalDetail> getCourse = Person::getpDetail; 

      Person minByAge = persons.stream()
           .max(Comparator.comparing(getCourse.andThen(PersonalDetail::getBirthDate).andThen(BirthDate::getBirthdate))).get();


     System.out.println(maxByAge.getName());

    }

  }

Comentarii

 • Puteți adăuga un text care să explice cum a rezolvat codul dvs. întrebarea? –  > Por Mark Stewart.
 • Filtrez obiectul persoană cu data maximă de naștere pe baza subobiectului (PersonalDetail-> BirthDate->birthdate) câmp –  > Por manish garg.