Java HashMap: Schimbarea implementării Bucket în metoda de sondare liniară (Programare, Java, Hashmap)

Strom a intrebat.

În avans, îmi cer scuze pentru lipsa mea de experiență, acestea sunt concepte avansate care sunt greu de înfășurat în jurul capului meu. Din câte am înțeles, sondarea liniară este circulară, nu se va opri până când nu găsește o celulă goală.

Cu toate acestea nu sunt sigur cum să o implementez. Un exemplu despre cum se face ar fi foarte apreciat. Îmi cer scuze din nou pentru lipsa de experiență, nu sunt un programator verificat, mă apuc de asta foarte încet.

 public boolean ContainsElement(V element)
  {
    for(int i = 0; i < capacity; i++)
    {
      if(table[i] != null)
    {
      LinkedList<Entry<K, V>> bucketMethod = table[i];
      for(Entry<K, V> entry : bucketMethod)
      {
        if(entry.getElement().equals(element))
        {
          return true;
         }
       }
     }
   }

   return false;
  }

Comentarii

 • Există un exemplu în acest sens pe pagina Wikipedia pentru adresare deschisă. ro.wikipedia.org/wiki/Open_addressing –  > Por Radiodef.
 • Dacă ai un moment, ai putea să-mi demonstrezi cum ar trebui să arate codul meu java editat cu pseudo-codul de adresare deschisă? –  > Por Strom.
2 răspunsuri
Radiodef

Iată un tabel de hash de lucru bazat pe exemplele de pseudocod găsite în articolul din Wikipedia pentru adresarea deschisă.

Cred că principalele diferențe între exemplul din Wikipedia și al meu sunt:

 • Tratarea hashCode() un pic mai puțin datorită modului în care Java face modulo (%) cu numere negative.
 • Implementarea unei logici simple de redimensionare.
 • A fost modificată logica din remove puțin, deoarece Java nu are o metodă goto.

În rest, este mai mult sau mai puțin o traducere directă.

package mcve;

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class OAHashTable {
  private Entry[] table = new Entry[16]; // Must be >= 4. See findSlot.
  private int   size = 0;

  public int size() {
    return size;
  }

  private int hash(Object key) {
    int hashCode = Objects.hashCode(key)
      & 0x7F_FF_FF_FF; // <- This is like abs, but it works
               //  for Integer.MIN_VALUE. We do this
               //  so that hash(key) % table.length
               //  is never negative.
    return hashCode;
  }

  private int findSlot(Object key) {
    int i = hash(key) % table.length;

    // Search until we either find the key, or find an empty slot.
    //
    // Note: this becomes an infinite loop if the key is not already
    //    in the table AND every element in the array is occupied.
    //    With the resizing logic (below), this will only happen
    //    if the table is smaller than length=4.
    while ((table[i] != null) && !Objects.equals(table[i].key, key)) {
      i = (i + 1) % table.length;
    }

    return i;
  }

  public Object get(Object key) {
    int i = findSlot(key);
    if (table[i] != null) { // Key is in table.
      return table[i].value;
    } else {        // Key is not in table
      return null;
    }
  }

  private boolean tableIsThreeQuartersFull() {
    return ((double) size / (double) table.length) >= 0.75;
  }

  private void resizeTableToTwiceAsLarge() {
    Entry[] old = table;

    table = new Entry[2 * old.length];
    size = 0;

    for (Entry e : old) {
      if (e != null) {
        put(e.key, e.value);
      }
    }
  }

  public void put(Object key, Object value) {
    int i = findSlot(key);
    if (table[i] != null) { // We found our key.
      table[i].value = value;
      return;
    }
    if (tableIsThreeQuartersFull()) {
      resizeTableToTwiceAsLarge();
      i = findSlot(key);
    }
    table[i] = new Entry(key, value);
    ++size;
  }

  public void remove(Object key) {
    int i = findSlot(key);
    if (table[i] == null) {
      return; // Key is not in the table.
    }

    int j = i;
    table[i] = null;
    --size;

    while (true) {
      j = (j + 1) % table.length;
      if (table[j] == null) {
        break;
      }
      int k = hash(table[j].key) % table.length;
      // Determine if k lies cyclically in (i,j]
      // |  i.k.j |
      // |....j i.k.| or |.k..j i...|
      if ( (i<=j) ? ((i<k)&&(k<=j)) : ((i<k)||(k<=j)) ) {
        continue;
      }
      table[i] = table[j];
      i = j;
      table[i] = null;
    }
  }

  public Stream<Entry> entries() {
    return Arrays.stream(table).filter(Objects::nonNull);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return entries().map(e -> e.key + "=" + e.value)
            .collect(Collectors.joining(", ", "{", "}"));
  }

  public static class Entry {
    private Object key;
    private Object value;

    private Entry(Object key, Object value) {
      this.key  = key;
      this.value = value;
    }

    public Object getKey()  { return key;  }
    public Object getValue() { return value; }
  }

  public static void main(String[] args) {
    OAHashTable t = new OAHashTable();

    t.put("A", 1);
    t.put("B", 2);
    t.put("C", 3);

    System.out.println("size = " + t.size());
    System.out.println(t);

    t.put("X", 4);
    t.put("Y", 5);
    t.put("Z", 6);
    t.remove("C");
    t.remove("B");
    t.remove("A");

    t.entries().map(e -> e.key)
          .map(key -> key + ": " + t.get(key))
          .forEach(System.out::println);
  }
}

hagarwal

Implementarea java.util.HashMap a java.util.Map oferă în mod intern sondare liniară, adică HashMap poate rezolva coliziunile din tabelele hash.

Comentarii

 • Nu, nu o face. java.util.HashMap utilizează înlănțuirea separată cu o listă legată sau cu un arbore. Sondajul liniar este un algoritm de căutare utilizat pentru adresarea deschisă. A se vedea, de exemplu cs.rmit.edu.au/online/blackboard/chapter/05/documents/…. –  > Por Radiodef.