React Native geolocație număr de satterliți (Programare, Android, React Native, Mobil, Geolocalizare, Locație)

mychar a intrebat.

știe cineva cum să obțină numărul de sateliți în react native. în prezent, folosesc https://github.com/react-native-community/react-native-geolocation Dar nu oferă un număr de sateliți

1 răspunsuri
Lenoarod

pentru Android, puteți obține inf prin modulul nativ. în android native, puteți utiliza localManager pentru a obține numărul de sateliți.

privateLocationManager manager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

//it uses GPS, so you have to check if GPS is working

//add the listener
manager.registerGnssStatusCallback(gpsStatusListener);

private GpsStatus.Callback gpsStatusListener = new GpsStatus.Callback() {
    @Override
    public void onSatelliteStatusChanged(GnssStatus status) {
        int count = status.getSatelliteCount()
    }
};

pentru cum să scrieți modulul nativ react-native puteți vedea documentul oficial;pentru ios, nu poate obține informația.

puteți utiliza și acest lucru react-native-location-satellites pentru a obține.