Cum instalez driverul DisplayLink pentru Ubuntu pe Raspbian? (Raspberry Pi, Raspbian, Afișare, Driver)

Lordaker a intrebat.
a intrebat.

Am un Raspberry Pi 3 Model B v1.2 cu Raspbian Stretch 9.1 ca sistem de operare. Am adaptorul grafic USB Kensington K33907. Cum pot proceda pentru a instala driverul DisplayLink pentru Ubuntu pe Raspbian? Am încercat scriptul de pe GitHub:

https://github.com/AdnanHodzic/displaylink-debian

Dar nu funcționează. Mă întreabă că trebuie să instaleze Linux-header-4.9.59-v7+ pentru că nu-l vede. Eu spun ok. Dar nu funcționează. Instalarea a eșuat. Abandonarea

--------------------------- displaylink-debian ----------------------------

DisplayLink driver installer for Debian based Linux distributions:

* Debian GNU/Linux
* Ubuntu
* Elementary OS
* Linux Mint
* Kali Linux

Options:

[I]nstall
[U]ninstall
[R]e-install
[Q]uit

Select a key: [i/u/r/q]: i

-------------------------------------------------------------------

Checking dependencies

unzip is installed
linux-headers-4.9.59-v7+ not found! Install? [Y/n] y
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package linux-headers-4.9.59-v7
E: Couldn't find any package by glob 'linux-headers-4.9.59-v7'
E: Couldn't find any package by regex 'linux-headers-4.9.59-v7'
linux-headers-4.9.59-v7+ installation failed.  Aborting.
[email protected]errypi-arnold:~/Downloads/displaylink-debian-master $ uname -r
4.9.59-v7+

Când fac comanda:

$ uname -a

Linux raspberrypi-arnold 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux

Deci, aveți o soluție pentru a instala driverul displaylink pentru Ubuntu pe un Raspbian?

1 răspunsuri
Fred

Eroarea ta specifică se datorează faptului că pachetul de antet al kernelului Raspberry Pi nu respectă schema de denumire standard. Scriptul displaylink-debian trebuie editat pentru a schimba toate instanțele de linux-headers-$(uname -r) în raspberrypi-kernel-headers astfel încât anteturile kernelului Pi să fie instalate corect.

Dacă scriptul tot nu funcționează, este posibil să existe și alte nume de dependențe similare care trebuie verificate. De asemenea, puteți consulta https://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/1883065-using-arm-binaries-on-raspbian-on-raspberry-pi pentru mai multe informații specifice instalării driverelor DisplayLink pe un Pi.